อนุทิน 63252 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

บารมีของผู้บริหารคือการสร้างตนเองให้เป็นคนดี มี "คุณธรรม"

ผู้บริหารถือเป็นผู้นำ เป็นเหตุ เป็นปัจจัยหลักในการนำทางของ "องค์กร"

ผู้บริหารดี ลูกน้องดี องค์กรดี

ผู้บริหารเลว ลูกน้องเลว องค์กรเลว

ผู้บริหารที่เลวย่อมสร้างให้องค์กรที่ดีไม่ได้ฉันใด ผู้บริหารที่ดีย่อมไม่สามารถทำให้องค์กรตกต่ำได้ฉันนั้น...

  เขียน:  

ความเห็น (0)