อนุทิน 63221 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้ได้รับบทเรียนและแบบทดสอบชุดที่ ๙ จากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
    (พระอภิธรรมทางไปรษณีย์) หลังจากรอคอยมาสี่เดือน   กว่าจะส่ง
    แบบฝึกหัดเก่าคืนมาให้พร้อมกับคำชมว่า "ดีมาก" ...คงจะมีคนเรียนมากจึงไม่มีเวลาตรวจ
  • เหลืออีกเพียง ๑ ชุดก็จบหลักสูตรเสียที  ต้องใช้อิทธิบาทในการศึกษาไม่น้อยเลย
    อ่านหนังสืออย่างเดียวก็ไร้ประโยชน์หากไม่พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ในกายตน
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)