อนุทิน 63221 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้ได้รับบทเรียนและแบบทดสอบชุดที่ ๙ จากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
    (พระอภิธรรมทางไปรษณีย์) หลังจากรอคอยมาสี่เดือน   กว่าจะส่ง
    แบบฝึกหัดเก่าคืนมาให้พร้อมกับคำชมว่า "ดีมาก" ...คงจะมีคนเรียนมากจึงไม่มีเวลาตรวจ
  • เหลืออีกเพียง ๑ ชุดก็จบหลักสูตรเสียที  ต้องใช้อิทธิบาทในการศึกษาไม่น้อยเลย
    อ่านหนังสืออย่างเดียวก็ไร้ประโยชน์หากไม่พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ในกายตน
เขียน 19 Apr 2010 @ 20:01 () แก้ไข 19 Apr 2010 @ 20:01, ()


ความเห็น (0)