อนุทิน 63216 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้มีการทำ KM หัวหน้าหอผู้ป่วย คุยกัน 3 กลุ่ม

  • การบริหาร
  • การบริการ
  • การพัฒนาคนและวิจัย

เราอยู่กลุ่มการพัฒนาคนและวิจัย

สิ่งที่ทำงานวิจัยได้สำเร็จ

อยู่ที่หัวหน้าพาทำ คอยกระตุ้น คอยดูแล คอยช่วยเหลือ เป็นหัวหน้าโครงการฯก่อน ขอทุนวิจัยจะได้เป็นตัวบังคับให้เราทำให้เสร็จ มีคณะกรรมการฯคอยช่วยเหลือ จัดการอบรมให้

เขียน 19 Apr 2010 @ 19:10 ()


ความเห็น (0)