อนุทิน 63214 - รีไซเคิลแมน

เมื่อเรามีศรัทธาอะไร

ขอให้เรามีความตั้งมั่น อย่างมีสติ พิจารณาเหตุปัจจัยจริงแท้

ตั้งมั่นก่อน ด้วยสติที่ไตร่ตรองคือพิจารณาเหตุปัจจัย

ตั้งมั่นก่อน ด้วยสติระลึกถึงสิ่งที่จะเกิด และสิ่งที่ตามมา และสภาวะ ณ ปัจจุบันขณะ

ตั้งมั่นก่อน เพื่อขจัดอวิชชาทั้งหลายให้พ้นไป

ตั้งมั่นก่อน เพื่อขจัดกิเลสอันเป็นบ่อเกิดของลำเอียง ความเหลื่อมล้ำโดยรักโลภโกรธหลง

ตั้งมั่นก่อน คือมีสติตื่นรู้นั่นเอง

เขียน 19 Apr 2010 @ 18:06 ()


ความเห็น (0)