อนุทิน 63204 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมื่อก่อนเคยเชื่อว่าคนตัวใหญ่เผาง่ายเพราะน้ำมันในร่างกายเยอะ สมมติฐานนี้ไม่จริง
เพราะที่ผ่านมา คนตัวใหญ่เนื้อเยอะ กระดูกใหญ่ เผานาน เปลืองแก๊ส เปลืองน้ำมัน...

เขียน 19 Apr 2010 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)