อนุทิน 63204 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เมื่อก่อนเคยเชื่อว่าคนตัวใหญ่เผาง่ายเพราะน้ำมันในร่างกายเยอะ สมมติฐานนี้ไม่จริง
เพราะที่ผ่านมา คนตัวใหญ่เนื้อเยอะ กระดูกใหญ่ เผานาน เปลืองแก๊ส เปลืองน้ำมัน...

  เขียน:  

ความเห็น (0)