อนุทิน 6317 - ธ.วั ช ชั ย

  ติดต่อ

มัคทายก => มัคนายก

เพชรฆาต => เพชฌฆาต

เท่ห์ => เท่

รสชาด => รสชาติ (คำนี้บางท่านไม่ยอมรับ)

มาตราฐาน => มาตรฐาน

สังเกตุ => สังเกต

อนุญาติ => อนุญาต

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)