อนุทิน 6317 - ธ.วั ช ชั ย

มัคทายก => มัคนายก

เพชรฆาต => เพชฌฆาต

เท่ห์ => เท่

รสชาด => รสชาติ (คำนี้บางท่านไม่ยอมรับ)

มาตราฐาน => มาตรฐาน

สังเกตุ => สังเกต

อนุญาติ => อนุญาต

เขียน 18 May 2008 @ 20:48 () แก้ไข 18 May 2008 @ 20:49, ()


ความเห็น (0)