อนุทิน 63153 - อ้อยเล็ก

ดูความเห็นของคุณกับ Porn7 เม.ย. 22:50 น.Porn พูดว่า

บางทีมิตรภาพที่ให้กันไม่ต้องเห็นตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความจริงใจและจุดยืนที่จะเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ขอบคุณน้องPorn แห่งHi5ที่เวลาเนิ่นนามมา3ปีแล้วแต่น้องส่งความระลึกถึงผู้อาวุโสกว่าอยู่เสมอๆแม้ตัวพี่ครูอ้อยเล็กเองยังทำได้ไม่เท่าน้องเลย..http://hi5.com/friend/profile/displaySameProfile.do?userid=-1

เขียน 17 Apr 2010 @ 20:42 () แก้ไข 17 Apr 2010 @ 20:51, ()


ความเห็น (0)