อนุทิน 63088 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทุกข์มาก รู้มาก ทุกข์มาก แน่นมาก

สุขมาก สบายมาก สุขมาก หลวมมาก

ความสุขนำทางสู่ความประมาท ความทุกข์นั้นจะไม่ทำให้ชีวิตพลั้งพลาดเป็นครั้งที่สอง...

เขียน 16 Apr 2010 @ 00:51 ()


ความเห็น (0)