อนุทิน #63084

 ภาพใบประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลและกองทัพ  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

                            Prdbraodcast1

                 ที่มา :  พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)