อนุทิน 63084 - ณัฐพัชร์

 ภาพใบประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลและกองทัพ  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

                            Prdbraodcast1

                 ที่มา :  พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท

เขียน 15 Apr 2010 @ 21:39 () แก้ไข 15 Apr 2010 @ 21:49, ()


ความเห็น (0)