อนุทิน 63084 - ณัฐพัชร์

  ติดต่อ

 ภาพใบประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลและกองทัพ  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

                            Prdbraodcast1

                 ที่มา :  พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)