อนุทิน 63064 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มิตรภาพบำบัดจะสร้างเสริมคุณค่าของผู้ป่วย และเพิ่มสุขภาวะได้จากกระบวนการทำงานที่นำหน้าด้วยคำว่ารัก รักคือการให้ ให้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่ปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ กระบวนการให้ที่ดีจะทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยหัวใจ เกิดเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปถ่ายทอด บอกเล่า ขยายผลดีต่อผู้คนกลุ่มอื่นๆต่อไป

นึกถึงเพลง อารมณ์เพลงก็พาไป

อันดวงใจไร้รักพิทักษ์ขวัญ เหมือนบังลังค์ไร้กษัตริย์ฉัตรมิ่ขวัญ พสกย่อมไร้สุข สุขนิรันดร์ เหมือนใจฉันขวัญนิราศเมื่อจากเธอ

เขียน 15 Apr 2010 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)