อนุทิน 63031 - แสงแห่งความดี...

วันครอบครัว...เป็นวันที่มีความหมายและมีค่าในทุก ๆ วัน

ขอให้ทุก ๆ วันเป็นวันของครอบครัว

เพราะสถาบันของครอบครัว ก่อกำเนิดมาด้วยความรัก การมอบความรักให้กับครอบครัวเท่ากับว่าได้แสดงเจตจำนงหนึ่งของชีวิตแล้วว่า….เราจะปลูกต้นรักให้งอกงามในใจคนได้อย่างไร?

จึงคิดต่อว่า ความรักที่เรามอบให้ระหว่างกัน คงไม่หยุดหรือหมดสิ้นเพียงแค่นี้ และเชื่อมั่นว่า เชื้อไฟที่เติมลงไปด้วย ความรักของครอบครัวจะขยายผลต่อไปถึงชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

เขียน 14 Apr 2010 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)