อนุทิน 62993 - janya tananimit

janya tananimit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 “กระปุกออมบุญ” โดย อาจารย์จรรยา ธนะนิมิตร จากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ที่ต้องการบอกกล่าวถึงเหล่าต้นกล้าว่า กระปุกนั้นไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ออมเงิน         โดยการให้นักเรียนเขียนความดีใส่กระดาษแผ่นเล็กแล้วหย่อนลงไปในกระปุกออมบุญ เป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักคุณค่าของตัวเองอย่างแยบยล“อะไรที่เป็นความดี เด็ก ๆ สามารถนำมาเขียนใส่กระดาษได้หมด แล้วใส่ในกระปุก เป็นการสะสมบุญทุกวัน  แล้วมา "ทุบกระปุกบุญ"  นำรายการบุญมาบันทึกลงในบัญชีออมบุญ  เพื่อให้เด็กๆทำดีทุกวัน เป็นภูมิคุ้มกัน

เขียน 13 Apr 2010 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)