อนุทิน 6294 - ต้นกล้า

ต้นกล้า

Activity Logs: 2008-05-17,18

  • วันเสาร์ : เช้า จัดการเคลียร์ตัวเอง เคลียร์ใจ เคลียร์กาย
  • บ่าย : เข้ามาห้องแล็บ ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ RoR ในส่วนที่จะนำมาใช้ประโยชน์กับงานได้ เช่น ติดตั้ง mod_rails, ศึกษาโปรเจ็ค RoR อื่นๆ ที่เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาฝีมือตัวเอง และเข้าเรียนตอนเย็น
  • วันอาทิตย์ : มีเรียนตั้งแต่ 9 โมงเช้า - 4 โมงเย็น เลิกเรียนแล้วจึงมาเช็คอีเมลเพื่อดูสถานะของระบบ พบว่ายังเจอปัญหาแสดง IP ในช่อง URL จึงจัดการ restart memcached
  • อ่านดูกระทู้เดือดประจำหลายเดือน ... สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "คน" ไม่มีใครที่ยอมรับว่าตัวเองผิด แม้จะทำผิดจริงก็ตาม เหตุเพราะตัว "อัตตา" ที่อยู่ภายในมันคอยกระตุ้นให้เจ้าของต้องคอยแก้ต่าง ... อ่านความคิดเห็น .. ดูจิต ดูอารมณ์ที่มันพุ่งปรี้ดๆ
  • จากบันทึกข้างต้น ต้องขอบคุณคุณหมอมัท ที่แนะนำให้คนในวงการอย่างผมรู้จัก Google Notebook มันคือ requirement ที่ผมต้องการอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ
  • เย็นวันอาทิตย์ ขอไปเดินจงกรมเคลียร์ใจ ดูสติ ที่ธรรมสถานข้างๆ มหาวิทยาลัย
เขียน 18 May 2008 @ 17:02 ()


ความเห็น (0)