อนุทิน 62933 - กาญจนา สุวรรณเจริญ

  ติดต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2553 นั้นนำมาซึ่งความสูญเสีย...

ขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(บางส่วน) เพื่อเตือนใจ

"บ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"

  เขียน:  

ความเห็น (0)