อนุทิน 62905 - ลูกตา-ลูกหมี

การเปรียบเทียบทำให้ัตัดสินใจได้ ชั๊วขึ้น

รางวัลที่ได้รับจากผุ้บริหารในรางวัลที่ได้รับ "ข้าราชการพลเรือนดีเ่ด่น ปี 2552" ไปเกาหลี ฐานะผู้ติดตามเสียเงิน 20,000 บาท 5 วัน  ส่วนราคากล้อง VDO พอใช้ได้ หมื่นเศษฯ คิดอยากจะซื้อมานานร่วม 6 เดือน  เสี้ยวหนึ่งความคิดว่า กล้องจะนำมาใช้งานทั้งงานหลักและส่วนตัวได้  ไม่ไปต่างประเทศ เอาเงินซื้อกล้องแทนดีกว่า ว่าแล้วก็ซื้อทันที ทันที่ได้ใช้ในงานวันรับรางวัลนี้ด้วย  ปััจจุบันใช้งานได้ดี เ้ป้าหมายต้องตัดต่อได้ ทำสารคดีให้เป็น  ต้องใ้ช้ให้คุ้มค่ะ  ส่วนเป้าหมายด้านต่างประเทศ ไม่แน่อาจจะเริ่มต้นที่ อเมริกา  เพราะเมื่อวานน้าโทร.มาจาก Northcarolina อยากให้ไปหา  แต่ต้องสำรองค่าเครื่องไปก่อน ยังคิดหนักอยุ่พักนี้ 

เขียน 11 Apr 2010 @ 16:20 ()


ความเห็น (0)