อนุทิน 62902 - ลูกตา-ลูกหมี

วันหนึ่งดิฉันได้รับแจ้งจากหัวหน้าพยาบาลว่า  มีหนังสือจาก สสจ.มาให้เป็นวิทยากร Oreintation จนท.ใหม่ทั้งจว. ในฐานะที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2552 ซึ่งก่อนหน้านี้ คิดเพียงแค่ว่า  ในระดับรพ. ที่จะมี Oreintation ดิฉันตัองมีส่วนร่วมอย่างน้อยสัก 30 นาที ทั้งๆ ที่วันที่ยังไม่ไ้ด้กำหนด  ก็พอดีว่า ต้องเป็นวิทยากรระดับสสจ.เสียก่อน  วันที่ 27 เม.ย.53 วันเกิดของดิฉันและน่าจะเป็นที่ร้อนที่สุดด้วยซิ

ระหว่างเดินทางกลับบ้าน ดิฉันคิดวาง Outline การบรรยายในใจ ส่วนผลงานสัก 10 % ปลุกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี สัก 70 % ที่เหลืออาจเป็นเพลง "จำขึ้นใจ" บวกกับแนวคิดที่มีทฤษฏีอยู่บ้าง เช่น  การยึดหลักธรรมะกับการเป็นข้าราชการ  จากนั้น ดิฉันได้ขอความเห็นจากท่านอนุศาสนาจารย์ท่านหนึ่งที่คุ้นเคยกันและมีลีลาการบรรยายที่น่าทึ่ง ว่า หากท่านได้รับเชิญเช่นนี้จะมี outline อย่างไร  ท่านตอบว่า  ต้อง" โอบก่อนจูบ"  เกริ่นนำแล้ว Focus จึงได้ Idea เพิ่ม

เขียน 11 Apr 2010 @ 16:12 ()


ความเห็น (0)