อนุทิน 62898 - กอบชัย เอก แซ่อึ้ง

  • วันที่เลวร้าย ที่กลายมาเป็นวันที่คนไทยเราบางกลุ่ม ทุ่มเทชีวิต เลือดเนื้อเพื่อความเชื่อบางอย่าง...
  • แต่บางอย่าง แม้ไม่เติมใจจะสละให้ แต่สุดท้ายเราก็ไร้แรงต้านทานจะยึดไว้.
  • เสียสละชีวิต เพื่อสิ่งสำคัญที่สุด ยังจะมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าชีวิตอีกหรือ  หรือถ้าหากสิ่งสำคัญนั้น มิอาจรักษาไว้ได้ด้วยการเสียสละชีวิตของใคร แม้แต่คนเดียว ...
เขียน 11 Apr 2010 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)