อนุทิน 62888 - ฟองคำ

  ติดต่อ

1 โครินธ์ 13 :13

ดังนั้นยังตั้งอยุ่สามสิ่ง คือ ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)