อนุทิน 62860 - รีไซเคิลแมน

บทกลอน รักของพ่อ

   บท กลอนนี้ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว..ด้วยความรักความห่วงใย.. พ่อเป็นเสาหลักของครอบครัว พ่อมีพระคุณมากที่ลูกควรคำนึงถึงไม่น้อยไปกว่าพระคุณของแม่...

    บทความนี้มิได้เกี่ยวข้อง กับ เรื่องเหตุบ้านการเมืองในปัจจุบันหรือข้างหนึ่งข้างใดแต่อย่างใด

เขียน 10 Apr 2010 @ 19:13 () แก้ไข 10 Apr 2010 @ 19:48, ()


ความเห็น (0)