อนุทิน 62855 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

7-9 เมษายน 2553  ได้เข้าอบรมต่อยอดระบาดวิทยาโรคติดต่อจัดโดย สคร.6           ผู้เข้าอบรมหลายท่านบอกว่าน่าจะมีหลักสูตรตัดแต่งกิ่งและยอดด้วย

ได้รื้อฟื้นความรู้กันกว่าจะทำความเข้าใจเนื้อหาได้ เนื่องจากอบรมพื้นฐานระบาดวิทยา และระบาดวิทยาประยุกต์ มานานหลายปีแล้ว  ไม่ได้ใช้สถิติกัน ข้อสอบยากมาก 

อาจารย์ที่สอนบอกว่าให้ไปเรียนโทระบาดภาคพิเศษ ที่คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้รับ 10 คน  

จะสอบได้ไหมไม่อยากเป็นนักศึกษารุ่นแรกของภาคพิเศษ  ขอเตรียมตัวรื้อฟื้นความรู้และทำใจก่อนนะคะ 1 ปี

เขียน 10 Apr 2010 @ 17:09 ()


ความเห็น (0)