อนุทิน 62824 - ฟ้าใส

  ติดต่อ

การศึกษานอกระบบ  เป็นการเปิดโอกาสการเรียนการสอนให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือผู้ที่พลาดโอกาสจากการเรียนในระบบมาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เริ่มให้มีศูนย์ ICT ประจำตำบลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้จากทางอินเตอร์เน็ต และได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ได้ทันยุคทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน ดิฉันอยากจะให้ผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาหาความรู้  หวังว่าคงจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย

  เขียน:  

ความเห็น (0)