อนุทิน 62817 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ม.ขอนแก่น

“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

ดูรายละเอียดที่

http://cged.kku.ac.th/

 

 

เขียน 09 Apr 2010 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)