อนุทิน #62817

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ม.ขอนแก่น

“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

ดูรายละเอียดที่

http://cged.kku.ac.th/

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)