อนุทิน 62814 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เอาเอกสารประชุมRoving Team ไปให้ ศน.อุทัยวรรณ
  • รับเช็คเงินยืมที่เขต
  • เช็คงานกับสุจิตรา ตรวจคำสั่ง ส่งกลับ แจ้งรองสุนทร ให้ปกรณ์มาส่งเอกสารเบิกเงินค่ารถ 4 ประตู
  • ประชุมสหกรณ์ ดูข่าวเสื้อแดง ไปไกลกว่ารัฐ
  • รับเมล์ รายการกิจกรรมที่จีน ส่งต่อให้อรุณรัตน์
  • เลี้ยงต้อนรับหลาน ๆ กลับมาเยี่ยมบ้านช่วงปิด ม้อนไม่มา
เขียน 09 Apr 2010 @ 07:42 () แก้ไข 10 Apr 2010 @ 13:04, ()


ความเห็น (0)