อนุทิน 62809 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

  ติดต่อ

ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด   ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี

ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี       ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน

                                          พลอากาศตรี หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน
  เขียน:  

ความเห็น (0)