อนุทิน #62809

ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด   ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี

ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี       ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน

                                          พลอากาศตรี หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน
เขียน:

ความเห็น (0)