อนุทิน 62809 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด   ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี

ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี       ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน

                                          พลอากาศตรี หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน
เขียน 09 Apr 2010 @ 06:17 ()


ความเห็น (0)