อนุทิน 62800 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนเราเดี๋ยวนี้ทำงานเพื่อหาสุข หาสบาย พอสุข พอสบาย ก็บอกว่านั่นใช่ นั่นถูก

ทางไหนทุกข์ ลำบาก วิ่งหนี ไม่ยอมรับ ความสุขนั้นทำให้เราหลง ยศ ตำแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ นำพาคนให้มี "มิจฉาทิฏฐิ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)