อนุทิน 62800 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนเราเดี๋ยวนี้ทำงานเพื่อหาสุข หาสบาย พอสุข พอสบาย ก็บอกว่านั่นใช่ นั่นถูก

ทางไหนทุกข์ ลำบาก วิ่งหนี ไม่ยอมรับ ความสุขนั้นทำให้เราหลง ยศ ตำแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ นำพาคนให้มี "มิจฉาทิฏฐิ"

เขียน 08 Apr 2010 @ 23:18 ()


ความเห็น (0)