อนุทิน 62777 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • การสอบประเมินสมรรถนะภาษาไทยในวันนี้  พูดคำเดียวว่า "มึนพะยาค่ะ"
  ไม่มีการบอกแนวข้อสอบ  ว่าจะออกเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง  ครูส่วนใหญ่ต่างอ่าน
  เฉพาะวิชาที่ตัวเองสอน...ผลก็คือออกครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร
  จิตวิทยา  การวัดและประเมินผล  การวิจัย  ...
 • ตลกไปกว่านั้น  ส่งชื่อว่าสอบ ม.ปลายแต่มีชื่ออยู่ในห้องสอบ ม.ต้น  เนื้อหา
  รายละเอียดย่อมแตกต่างกัน  ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย  บางคนสอน ม.ต้น
  แต่ต้องไปสอบ ม.ปลาย  ขื่นขมกว่าเราอีกนะ
 • คุณครูส่วนใหญ่มัวแต่เขียนรายงานการเดินทางจนทำข้อสอบแทบไม่ทัน
  เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเดินมาเก็บ  ทำให้เสียเวลาหลายนาที
  เราเองก็ประมาทคิดว่าข้อสอบง่าย ๆ  ที่ไหนได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อน
  เห็นแก่เงิน เก้าสิบหกบาทแท้ ๆ  ไม่น่าเลยเรา... ฮา ฮา  คนอื่นก็เหมือนกัน
เขียน 08 Apr 2010 @ 20:16 () แก้ไข 08 Apr 2010 @ 20:22, ()


ความเห็น (0)