อนุทิน 62776 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ไปเคลียร์งานก่อนไปต่างประเทศ(ใส่เมาท์ภาพ ซื้อยา มาม่า ของฝาก) มาเยี่ยมห้องสอบวัดความรู้ครูมัธยม เขียนบล็อก
  • เซ็นถอนเงินค่าประตูเหล็ก ค่าวาดภาพโดบนักเรียน ให้สุจิตรามารับเอกสาร แจ้งแนวทางรับส่งมอบงานฝ่ายงบประมาณ
  • ให้ปกรณ์เร่งรัดคำสั่งรับซอง เปืดซอ
  • สอบราคาหนังสือยืม่เรียน  เบิกเงินค่ารถ 4 ประตู
  • ส่งเมล์ให้สุจิตรา เตรียมคำสั่งปรับเอกสารการเงินบัญชี และเรื่องแจ้งRoving Team เพื่อออกตำสั่งไปราชการ มีเงินโอนให้คนละ 4000 แจ้ง อุทัยวรรณ ทินกร ยงยุทธ เพื่อไปประชุมโดยใช้รถโรงเรียนในฝัน 1-4 พ.ค.
เขียน 08 Apr 2010 @ 20:03 ()


ความเห็น (0)