อนุทิน 62764 - กาญจนา สุวรรณเจริญ

Ahimsa is the highest duty (อหิงสาคือหน้าที่สูงสุด)

“Ahimsa is the highest duty. Even if we cannot practice it in full,

We must try to understand its spirits and refrain

as far as is humanly possible from violence”

“อหิงสา คือ หน้าที่สูงสุด แม้นว่าเรามิอาจปฏิบัติได้ครบถ้วน

เราก็ต้องพยายามเข้าใจถึงจิตวิญญาณและความอดกลั้นของอหิงสา

อันไกลห่างจากความรุนแรงเท่าที่จะเป็นไปได้

ในขอบเขตความสามารถของมนุษย์"

ว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)

อย่าให้ความเลวอยู่เหนือจิตใจ ที่เห็นอยู่อหิงสาหรือ...

เขียน 08 Apr 2010 @ 11:20 ()


ความเห็น (0)