อนุทิน 62749 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้จะไปเป็นวิทยากรเรื่อง

เส้นทางสู่การเป็น APN  ด้านการพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง

ที่ศูนย์มะเร็ง อุดรค่ะ

เขียน 08 Apr 2010 @ 06:53 ()


ความเห็น (0)