อนุทิน #62733

@62692ขอบคุณในน้ำใจไมตรีค่ะ..วาทะที่ครูอ้อยเล็กได้มาเกิดจากการประมวลความรู้จากการอ่าน แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการนำมาใช้ค่ะแสงแห่งความดี..

เขียน:

ความเห็น (0)