อนุทิน 62733 - อ้อยเล็ก

  ติดต่อ

@62692ขอบคุณในน้ำใจไมตรีค่ะ..วาทะที่ครูอ้อยเล็กได้มาเกิดจากการประมวลความรู้จากการอ่าน แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการนำมาใช้ค่ะแสงแห่งความดี..

  เขียน:  

ความเห็น (0)