อนุทิน 62733 - อ้อยเล็ก

@62692ขอบคุณในน้ำใจไมตรีค่ะ..วาทะที่ครูอ้อยเล็กได้มาเกิดจากการประมวลความรู้จากการอ่าน แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการนำมาใช้ค่ะแสงแห่งความดี..

เขียน 07 Apr 2010 @ 21:39 ()


ความเห็น (0)