อนุทิน 62729 - จารุวัจน์ شافعى

  ติดต่อ

การประท้วงที่อินโดฯ จึงมีภาพเป็นการรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย

การประท้วงในไทยภาพออกมาเป็นการบีบบังคับให้คืนสิทธิตามระบอบ

กว่าจะถึงวันนี้ของคนอินโดฯ ส่วนหนึ่งคือการปรับเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยในการศึกษาทุกระดับ โดยมีวิชาที่เรียกว่า พลเมืองศึกษา ซึ่งนอกจากเรียนเรื่องสิทธิและเสรีภาพแล้ว ยังมีประเด็นของสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งด้วย

อ.สุกรี หลังปูเต๊ะ เคยนำเสนอว่า มีการประเมินหลังจากการเพิ่มเนื้อหานี้ลงไปในการสอนระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาหันมาใช้วิธีการประท้วงแบบสันติวิธีมากขึ้น

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)