อนุทิน 62727 - จารุวัจน์ شافعى

นั่งคุยกับเพื่อนอาจารย์ที่จบจากอินโดนีเซียเรื่องการประท้วง (เมื่อวาน) ซึ่งสมัยก่อนเราจะพบว่า เขาประท้วงกันบ่อยมาก แต่พบว่า 1) เขาไม่ยืดเยื้อ แค่เดินประท้วงตามถนนเพื่อให้ประชาคมรับรู้แล้วก็เลิก หากคนเริ่มจะลืมไปแล้วก็นัดกันมาเดินประท้วงใหม่ 2) รัฐเขากล้าที่จะบังคับใช้กฎหมาย รัฐรู้ว่าเขาควรปฏิบัติเพียงไหน ต่างกับไทยที่พอใช้กำลังก็เถือนพอๆ กันคนประท้วงเหมือนกัน

ได้สะท้อนคิดว่า ไทยเรายังไม่ลึกซึ้งเรื่องประชาธิปไตย ฮือ แพ้เพื่อนบ้านอีกเรื่องหนึ่งแล้ว

เขียน 07 Apr 2010 @ 19:44 () แก้ไข 07 Apr 2010 @ 19:46, ()


ความเห็น (0)