อนุทิน 62723 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

วันนี้รู้สึกผิดที่เห็นคนอื่นทำความผิด ทำไม่ดีแล้วเราวางเฉย

เรานี่ปล่อยวางไม่เข้าเรื่อง "ปล่อยวางแบบควาย" ทำเป็นเพิกเฉย ๆ ไม่พูด ไม่โวยวาย ไม่กราบเรียนครูบาอาจารย์

เฮ้อ... เรานี่มันแย่จริง ๆ ไม่อาจหาญร่าเริงในธรรมเลย ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงกราบเรียนท่านไปแล้ว ไม่ไหว ไม่ไหว ทำตัวเป็นควายที่ปล่อยวาง...

เขียน 07 Apr 2010 @ 19:10 ()


ความเห็น (0)