อนุทิน 62721 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 3 - 6 เมษายน ที่ผ่านมาเป็นเทศกาลเช็งเม้ง  อาตมารับนิมนต์ประจำของโยมไปสวดมาติกาบังสุกุลที่สุสานของ คนจีน ซึ่งลูกหลานได้กระทำสืบๆกันต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและต่อๆไป  ในเดือนเมษายน ทั้ง คนไทย คนจีน มีการทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษกันโดยทั่วทุกแห่งหน  ถือเป็นการรวมญาติกันปีละครั้ง

เขียน 07 Apr 2010 @ 18:15 ()


ความเห็น (0)