อนุทิน 62717 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow55]การให้ที่ดีนั้นผู้ให้ย่อมต้องมีความสุขไปกับสิ่งที่ตนได้ให้ เป็นการให้ในลักษณะที่ไม่คาดหวังผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ ซึ่งการให้ดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ให้มีความสุขมากกว่าการให้ที่มัวแต่คอยคิดคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ ทำให้ผู้ให้มีแต่ความทุกข์ เหตุเพราะความกังวล และการรอคอยในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือคาดหวังไว้ ทั้งนี้พื้นฐานของการให้ที่ดีและทำให้ตนเองมีความสุขได้นั้นจะต้องมาจากความรัก เป็นความรักต่อผู้อื่นที่นอกเหนือจากการรักตนเอง รวมถึงการมองโลกในทางบวก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องไม่กล่าวโทษตนเองและผู้อื่น มองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมต้องแก้ไขได้ ไม่ดูถูกในความรู้ ความสามารถของผู้อื่น 

P
เขียน 07 Apr 2010 @ 16:47 ()


ความเห็น (0)