อนุทิน 62709 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

มาสอนนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มข เรื่อง

สถานการณ์การพัฒนาระบบการพยาบาล: การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยมะเร็ง

เวลา 11-12 น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)