อนุทิน 62709 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

มาสอนนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มข เรื่อง

สถานการณ์การพัฒนาระบบการพยาบาล: การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยมะเร็ง

เวลา 11-12 น.

เขียน 07 Apr 2010 @ 11:09 ()


ความเห็น (0)