อนุทิน 62708 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การจดบันทึกที่มีระบบ ระเบียบ ย่อมเกิดผลประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในอนาคต
ภูมิปัญญาไทย ในปัจจุบันสูญหายและตายไปเยอะ มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการบันทึกที่มีระบบ ระเบียบ เพื่อให้ความรู้ไทย ไม่สูญหายไปจากแผ่นดิน

เขียน 07 Apr 2010 @ 10:43 ()


ความเห็น (0)