อนุทิน 62685 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@ ยามเยาว์เห็นโลกล้วน       แสนสนุก
เป็นหนุ่มสาวก็หลงสุข          ค่ำเช้า
กลางคนเริ่มเห็นทุกข์           สุขคู่   กันนอ
ตกแก่จึงรู้ค่า                       ว่าล้วนอนิจจัง

      (สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ)

เขียน 06 Apr 2010 @ 21:15 ()


ความเห็น (0)