ติดต่อ

อนุทิน #62675

  • กลับมาจากระยอง  เพื่อสอบประเมินสมรรถนะครู  ทั่วประเทศ
  • พร้อมกับเตรียมขยายผลการอบรม เรื่อง การสอนฟังและพูด
  • วันที่ 8 จะต้องเดินทางไประยองอีก  อยู่ที่ระยอง 3 วัน
  เขียน:  

ความเห็น (0)