อนุทิน 62669 - รีไซเคิลแมน

อย่ามองโลกเพียงด้านเดียว..!!

          คนดีคือคนที่ดีทั้งหมด นั่นคือกลั่นจากความบริสุทธิ์ของจิต ออกมาเป็นการกระทำ

          คนเราถึงจะมีดีเพียงบางส่วน บางส่วนนั้นคือความดีที่มี....

      คนเลว คือคนที่เลวทั้งหมด นั่นคือกลั่นจากอคติของจิต จิตที่มุ่งร้าย ประสงค์ร้ายต่อกัน 

      แต่คนเรา ถึงจะเลวเพียงบางส่วน บางส่วนนั้นก็คือความเลวที่มี...

อย่าเอาใจไปตัดสิน และอย่าเหมารวม ถ้าเธอมองภาพรวมแล้วคุณค่าหรือส่วนที่ดีมันจะหายไป...

แต่อยากให้ใช้ "สติ" ไตร่ตรองอย่างมีเหตุและผลว่าผิดหรือถูกก่อน

คำสอนจากครู

เขียน 06 Apr 2010 @ 15:40 () แก้ไข 06 Apr 2010 @ 23:06, ()


ความเห็น (0)