อนุทิน 62669 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

อย่ามองโลกเพียงด้านเดียว..!!

          คนดีคือคนที่ดีทั้งหมด นั่นคือกลั่นจากความบริสุทธิ์ของจิต ออกมาเป็นการกระทำ

          คนเราถึงจะมีดีเพียงบางส่วน บางส่วนนั้นคือความดีที่มี....

      คนเลว คือคนที่เลวทั้งหมด นั่นคือกลั่นจากอคติของจิต จิตที่มุ่งร้าย ประสงค์ร้ายต่อกัน 

      แต่คนเรา ถึงจะเลวเพียงบางส่วน บางส่วนนั้นก็คือความเลวที่มี...

อย่าเอาใจไปตัดสิน และอย่าเหมารวม ถ้าเธอมองภาพรวมแล้วคุณค่าหรือส่วนที่ดีมันจะหายไป...

แต่อยากให้ใช้ "สติ" ไตร่ตรองอย่างมีเหตุและผลว่าผิดหรือถูกก่อน

คำสอนจากครู

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)