อนุทิน #62628

  ติดต่อ

การศึกษา คือการพัฒนาผู้ศึกษาทางด้าน กาย จิตใจ(สติปัญญา) อารมณ์ สังคม โดยผ่านผัสสะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)