อนุทิน #62628

การศึกษา คือการพัฒนาผู้ศึกษาทางด้าน กาย จิตใจ(สติปัญญา) อารมณ์ สังคม โดยผ่านผัสสะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เขียน:

ความเห็น (0)