อนุทิน #62622

  • คำว่ารักลอยไกลไม่หวนกลับ
    วันคืนลับเลยไปไม่อาจหวน
    แค่ลมปากฝากคำให้คร่ำครวญ
    ปลดโซ่ตรวนจึงชนะพันธะใจ

                                   ดอกไผ่

เขียน:

ความเห็น (0)