อนุทิน 62615 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๙๘๑ |

นักศึกษาคนหนึ่ง (คุณพ่อเป็น ผอ.โรงเรียนประถมศึกษา) มาทำงานแก้ไขเกรด I

พร้อมกับพานักศึกษาคนหนึ่ง (คุณพ่อเป็นนักการภารโรง โรงเรียนเดียวกับนักศึกษาคนแรก) เพื่อให้ยกเลิกการเรียนรายวิชาที่ลงไว้ในภาคเรียน Summer นี้

ประวัติชีวิตมีความต่างกันสุดขั้วในองค์กรเดียวกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ วุฒิภาวะของความรับผิดชอบต่อตนเองไม่มีประสิทธิภาพทั้งคู่

เขียน 05 Apr 2010 @ 16:36 ()


ความเห็น (0)