อนุทิน 62588 - รีไซเคิลแมน

บทความ ข้อคิดจากการฝึกสติ

   เป็นเรื่องจากประสบการณ์ เหตุเพราะท่านอาจารย์ ทั้งสามท่าน มาทดสอบจิตให้มีสติ หากเรารู้เท่าทันแล้วไม่พอ ต้องคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดี และเปิดใจให้กว้างด้วย (มองโลกแบบ Balance Scorecard คือมีทั้ง จุดแข็ง (ข้อดี) จุดอ่อน (ข้อด้อย) โอกาสที่จะเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อน)

 สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์ ทั้ง 3 ท่านนี้ นับว่าเป็นโชคดีของผมโดยแท้ เพราะหากเรามีสติ จะมองเห็นได้ทั้ง ในความดี และความไม่ดี ของการกระทำนั้น ในส่วนดี เราก็ต้องชื่นชม และในส่วนไม่ดี เราก็ต้องนำข้อนั้นมาปรับในการพัฒนาตน

ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง 3 ท่านมากครับ 

เขียน 05 Apr 2010 @ 07:18 ()


ความเห็น (0)