อนุทิน 62576 - รีไซเคิลแมน

แม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร แต่ "ศาสนา" ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่...

วันนี้ได้พาท่านผู้ใหญ่ไปไหว้พระที่วัดห้วยมงคล กราบองค์หลวงปู่ทวด

ตลอดระยะที่สังเกตได้คือ ขบวนทั้งรถทัวร์ และรถยนต์อย่างไม่ขาดสาย มีผู้คนมากมายมากราบไหว้บูชาด้วยศรัทธาอยู่เนืองๆ

ในภาวะการณ์จะเป็นอย่างไร ... แต่"ศาสนา" ก็คือศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยอยู่เสมอ

ประเทศที่มี "ศาสนา" มักจะมีแต่ความเจริญ ความร่มเย็นด้วย "ศาสนา" จรรโลงจิตใจของคนในชาติ ให้มีจิตใจที่สูงและเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมนั่นเอง

เขียน 04 Apr 2010 @ 20:42 () แก้ไข 04 Apr 2010 @ 20:43, ()


ความเห็น (0)