อนุทิน 62554 - ครูอ้อย แซ่เฮ

@349467@

  • ครูอ้อย แซ่เฮ เขียนเพื่อเปิดให้แสดงความคิดเห็น
  • ครูอ้อย ยอม ถูกด่าทอ หากครูอ้อยผิด
  • ครูอ้อย จะพูดกับคนที่เปิดเผยตัวอย่างลูกผู้ชาย และยุติธรรมกับผู้หญิง loginมาซิคะ
  • ครูอ้อย สอนให้นักเรียน คิด ด้วยคำถาม ทำไม...ขั้นสูงสุดของ เบนจามิน บลูม
  • ครูอ้อย คิดว่า คนโง่  ไม่มายืนตรงนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผย ไม่ต้องหลบซ่อน แบบท่านไม่แสดงตนหรอก
เขียน 04 Apr 2010 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)