อนุทิน 62552 - กาญจนา สุวรรณเจริญ

  ติดต่อ

ในขณะที่เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่รู้จะจบลงอย่างไร..

วันที่ 8 เมษายนนี้ ครูๆอย่างเราต้องไปสอบประเมินคุณภาพ

ผลหรือประโยชน์ที่ได้รับอย่างแท้จริงคืออะไร

  เขียน:  

ความเห็น (0)