อนุทิน 62552 - กาญจนา สุวรรณเจริญ

ในขณะที่เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่รู้จะจบลงอย่างไร..

วันที่ 8 เมษายนนี้ ครูๆอย่างเราต้องไปสอบประเมินคุณภาพ

ผลหรือประโยชน์ที่ได้รับอย่างแท้จริงคืออะไร

เขียน 04 Apr 2010 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)