อนุทิน #62536

วาทะเด็ดจากการเสวนาในวันนี้

อ.บรรพต ม.ราชภัฏยะลา

ต้องเป็นครูมืออาชีพ  ไม่ใช่มีอาชีพเป็นครู

เขียน:

ความเห็น (0)