อนุทิน 62532 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  • วันนี้เข้าร่วมอบรมวิชัยเชิงคุณภาพปี 2553(ภาคตะวันออก) ตามโครงการพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท
เขียน 03 Apr 2010 @ 21:28 ()


ความเห็น (0)