อนุทิน #62532

  • วันนี้เข้าร่วมอบรมวิชัยเชิงคุณภาพปี 2553(ภาคตะวันออก) ตามโครงการพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท
เขียน:

ความเห็น (0)