อนุทิน 62528 - คุณครูแอ๊ว

หน้านอก..บอกความงาม

หน้าใน..บอกความดี..

หน้าที่..บอกความสามารถ

หน้านอกแต่งให้พอดี..

หน้าในและหน้าที่..แต่งให้มากๆ..

(คติธรรม หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ..จากหนังสือ SECRET)

เขียน 03 Apr 2010 @ 19:07 ()


ความเห็น (0)